La Mancomunitat de Municipis de la Safor elabora la "Guia d'actuació davant de la violència de gènere"

Aquesta guia, dirigida a la ciutadania dels diferents municipis que formen part de la Mancomunitat, té l’objectiu d’informar sobre els recursos públics, comarcals i autonòmics d’atenció a les víctimes de violència de gènere. Per això, facilita adreces i telèfons d’interés, amb el propòsit de promoure que la ciutadania s’acoste als serveis especialitzats. A més, la guia informa sobre què és la violència de gènere i quines són les seues primeres manifestacions en l’àmbit de la parella, així com indica de quina manera s’ha d’actuar en cas de patir una agressió física o els passos a seguir per a presentar denúncia.

 

Finalment, la guia apel•la a aquelles persones que coneixen un cas de violència de gènere i ofereix consells per a donar suport a les víctimes. En aquest sentit, té la finalitat de conscienciar la ciutadania respecte al paper que tots i totes tenim davant d’aquesta classe de violència i llança un missatge molt clar: la violència de gènere és un delicte i un greu problema social i, per tant, la ciutadania és responsable i ha de combatre-la en totes i cadascuna de les seues manifestacions.